เขื่อนภูมิพลเขื่อนทับเสลาเเม่น้ำปิงเเม่น้ำวังเเม่น้ำยมเเม่น้ำน่านเขื่อนกิ่วลมเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักอ่าวไทยเเม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ)ค.มะขามเฒ่า-อู่ทองค.ชัยนาท-อยุธยาค.ชัยนาท–ป่าสักค.โผงเผงค.บางบาลเเม่น้ำน้อยเเม่น้ำสะแกกรังปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทองปตร.บางซ้ายอ.ชุมแสงอ.สะพานลานดอกไม้อ.บางกระทุ่มปตร.หกบาทปตร.ยมน่านปตร.ยมเก่าเขื่อนนเรศวรปตร.หาดสะพานจันทร์ปตร.พลเทพปตร.บรมธาตุเขื่อนเจ้าพระยาปตร.ผักไห่/เจ้าเจ็ดปตร.ยางมณีปตร.บางระจันปตร.โพธิ์พระยาปตร.ท่าโบสถ์ปตร.ชลมาร์คพิจารณ์ปตร.บางแก้วปตร.เเม่น้ำลพบุรีปตร.ปลายคลองปตร.ช่องแคปตร.โคกกระเทียมปตร.เริงรางเขื่อนพระราม6ปตร.พระนารายณ์ปตร.มหาราชปตร.มโนรมย์เเม่น้ำลพบุรีเเม่น้ำป่าสักเเม่น้ำเจ้าพระยาเชียงใหม่พิษณุโลกพิจิตรลำปางกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุโขทัยน่านแพร่ตากสมุทรปราการกรุงเทพฯสมุทรสาครสุพรรณบุรีนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรี

อัปเดตวันที่ - เวลา -

ขอขอบคุณภาพ infographic จาก นิตยสารสารคดี
ที่มาของข้อมูล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน)
และ กรมชลประทาน
ข้อมูลนำในใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

Made with 💖 by BOTW.life